Priestranné skladové priestory

Chránené skladové priestory 24h strážnou službou napojenou na pult centrálnej ochrany.